نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- نکات قابل توجه نویسندگان
نکات قابل توجه نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/20 | 
نکات قابل توجه نویسندگان: نشریه بعد از داوری و برای چاپ مقاله، هزینه دریافت نخواهد کرد؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.
نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به نشریه ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.
فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).
قالب مقالات نشریه: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب نشریه ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
رایانامه مجله : eduislamicyahoo.com
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منظور تحقق وظایف خود در اساسنامه و تلاش برای «گسترش دانش تعلیم و تربیت اسلامی در نظام آموزشی رسمی و عمومی» و «اشاعه دستاوردهای تحقیقاتی» در این حوزه اقدام به چاپ و نشر فصلنامه علمی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی می‌نماید. فصلنامه بر اساس مجوز شماره ۱۰۲۷۳۶/۱۸/۳مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتیه علمی – پژوهشی شده است. اولین شماره آن در زمستان ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
http://qaiie.ir/find.php?item=1.155.50.fa
برگشت به اصل مطلب