فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۷ | 
اهداف انتشار
 1. نشر و گسترش دیدگاه‌های نظری، تحلیلی و یافته‌های پژوهشی در حوزه بنیادها، خط‌مشی‌ها و عمل در تعلیم و تربیت اسلامی.
 2. تبیین چالش‌های فراروی تعلیم و تربیت اسلامی و ارائه راهکارهای پژوهش بنیان.
 3. گسترش دانش و بهسازی نگرش اندیشمندان، برنامه‌ریزان و کارگزاران حوزه تعلیم و تربیت اسلامی.
 4. ترغیب پژوهشگران برای انجام پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی.
 5. گسترش تعامل و تبادل اندیشه بین صاحب‌نظران تعلیم و تربیت اسلامی.
 6. اشاعه و کاربست دانش تعلیم و تربیت اسلامی در آموزش و پرورش.
محورهای موضوعی
 1. کاربردی کردن ساحت های تعلیم و تربیت اسلامی: تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه در محدوده آموزش و پرورش
 2. اشاعه و گسترش دانش تعلیم و تربیت اسلامی کاربردی
 3. بررسی چالش های تعلیم و تربیت اسلامی و ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود آن در محدوده آموزش و پرورش
 4. بررسی و احیای میراث تربیتی اسلام و استخراج آن از متون اسلامی و سیره معصومین(ع)، با تاکید بر کاربردی کردن آن ها در آموزش و پرورش
 5. ارزشیابی از هدف ها، برنامه ها و روش های جاری در تعلیم و تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش 
 6. بررسی، تبیین و نقد مکاتب و نظریه های تعلیم و تربیت اسلامی
 7. بررسی مناسبات تعلیم و تربیت اسلامی با تحولات فرهنگی - اجتماعی معاصر و فناوری های جدید
 8. روش شناسی پژوهش در حوزه تربیت اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی:
http://qaiie.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب