:: دوره 3، شماره 2 - ( 5-1397 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 29-58 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزه‌های تعلیمی سعدی نامه به عنوان یکی از راهبردهای تربیت اخلاقی دانش‌آموزان در نظام تربیت رسمی و عمومی
لیلا خواجه پور1، علی رضا یوسفی*2، نرگس کشتی آرای3
1- دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان). ایران.
2- استاد تعلیم و تربیت، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ایران. ، aryousefy@edc.mui.ac.ir
3- دانشیار برنامه ریزی درسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان). ایران.
چکیده:   (1569 مشاهده)
هدف اصلی این پژوهش تحلیل مفهوم «مدیریت خشم» به عنوان یکی از راهبردهای تربیت اخلاقی دانش‌آموزان در نظام تربیت رسمی و عمومی در بوستان سعدی است. روش پژوهشی تحلیلی از نوع تحلیل فلسفی است. جامعه مورد مطالعه بوستان سعدی و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه است. نمونه مورد مطالعه بخش‌های مرتبط با مقوله‌های پژوهش است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری است که همزمان با فرایند جمع آوری اطلاعات، داده‌ها دسته‌بندی کدگذاری و مورد تفسیر قرار گرفت. یافته‌های حاصل نشان داد که مدیریت خشم در بوستان ضمن آموزش مفاهیم اخلاقی و پرورش عواطف عالیه بشری به کاربرده شده است و این مفهوم در سه قسمت خشم‌گریزی، خشم ضرورتی و خشم حکیمانه تبیین و مورد بررسی قرار گرفته است. مقوله‌های استخراج شده نشان ‌می‌دهد که سعدی در عین واقع‌بینی و اعتدال در هیجان خشم، به موضوع‌های مربوطه از قبیل ملاطفت، مهربانی و نوع‌دوستی، بسیار بیش‌تر از موضوع‌های مربوط به خصومت، کینه‌توزی و روابط غیرانسانی پرداخته است که این امر به عنوان یک راهبرد تربیت اخلاقی دانش‌آموزان در نظام تربیت رسمی و عمومی در ساحت تربیت اخلاقی لازم است مورد توجه سیاستگذاران نظام آموزشی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: مدیریت خشم، بوستان سعدی، تحلیل مفهوم، راهبرد تربیت اخلاقی، نظام تربیت رسمی و عمومی.
متن کامل [PDF 456 kb]   (872 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي - فلسفي
دریافت: 1397/5/12 | پذیرش: 1397/6/2 | انتشار: 1397/11/17
فهرست منابع
1. Averill, J.R. (1982). Anger and aggression: An essay on emotion. New York: Springer-Verlag. [DOI:10.1007/978-1-4612-5743-1]
2. Ekman, P., & Davidson, R.J. (Eds.).(1994). The nature of emotion: Fundamental questions. New York, NY: Oxford University Press.XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( 5-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها